logo proiect

antet

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

facebook

cui ne adresam

Proiectul se adresează tuturor celor implicați sau interesați de educația timpurie din cadrul:

-              organizațiilor neguvernamentale;

-              instituțiilor publice;

-              partenerilor sociali.