logo proiect

antet

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

facebook

Rezultate

Politica publică alternativă din cadrul proiectului Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie a fost elaborată în urma sesiunilor de consultare publică de la nivel regional, a întâlnirilor de lucru cu experți din domeniile educație, social, sănătate și în urma cercetării privind contextul actual al inițiativelor din educația timpurie. Astfel, politica publică alternativă propune introducerea activităților educaționale pentru copiii cu vârste de 0-3 ani și adăugarea în COR a profesiei Profesor Educație Timpurie.

Obiectivele, beneficiarii, planul de acțiuni și variantele de soluționare prin politica publică alternativă elaborată în cadrul proiectului Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie pot fi descărcate de download pdf 3660827 1280aici.

Echipa Asociației Centrul pentru Educație și Drepturile Omului este formată din educatori, profesori, mediatori locali, facilitatori comunitari, studenți voluntari, experți în implementarea tehnică și financiară a proiectelor și experți din educație și social de la nivel internațional. Prin intermediul a două sesiuni de instruire – o sesiune susținută de echipa partenerului Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia și o sesiune susținută de  profesori universitari din Danemarca de la VIA University -  fiecare membru din echipă, indiferent de experiența de lucru sau de studii, a înțeles rolul politicilor publice, factorii implicați în procesul de elaborare și etapele formulării și adoptării unei politici publice.

Timp de aproximativ 10 luni, ACEDO și Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia au organizat 8 sesiuni de consultare publică privind politicile publice în educația timpurie.  Evenimentele au avut loc în fiecare regiune din România în orașele Alba Iulia, Cluj Napoca, Deva, Slatina, Oltenița, Iași, Tulcea și București. În prezența a peste 300 experți din instituții publice – creșe, grădinițe, inspectorate școlare, primării, direcții de asistență socială – organizații neguvernamentale  și a patronatelor din educație, s-au discutat aspecte legate de statutul, nevoile și inițiativele din educația timpurie de la nivel local și național.

Concluziile sesiunilor de consultare publică au fost dezvoltate în textul politicii publice alternative elaborată în cadrul acestui proiect.

Galerie foto

Alba Iulia

Alba Iulia

Bucuresti

Bucuresti

Bucuresti

Bucuresti

Cluj Napoca

Cluj Napoca

Iasi

Iasi

Slatina

Slatina

În proiectul Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educatia Timpurie, activitatea de documentare pentru elaborarea politicii publice alternative a început cu realizarea unui studiu la nivel national, pentru a înțelege nevoile, oportunitățile, si chiar situația actuală a educației timpurii. După aproximativ 200 de discuții cu experți din educație, realizate prin interviuri și chestionare, am înțeles că educația timpurie este o prioritate pentru politicile publice alternative, însă în prezent se confruntă cu alocare financiară insuficientă, un curriculum nou, adaptat vârstei 0-3 ani, însă pus în practică de cadre didactice nepregătite să deruleze activități educaționale pentru acest segment de vârstă.

Studiul abordează, de asemenea, accesul copiilor la servicii de educație timpurie, în special în mediul rural. În paralel, sunt prezentate exemple de bună practică din Europa, unde educația timpurie este un pilon de bază în creșterea și educarea unui viitor adult, fiind un serviciu dezvoltat prin contribuția comunității. De exemplu, în Italia copiii sunt încurajați să descopere și să întreprindă activități singuri; Spania implică seniorii comunității în activități pentru copii, Slovenia se folosește de timpul petrecut în creșe pentru a-i învăța pe copiii minoritari sau migranți limba slovenă. În Franța s-au creat creșe particulare în apropierea locurilor de muncă, iar Finlanda a creat un program flexibil, astfel încât părinții pot apela la serviciile de creșă în weekend sau în timpul nopții, atunci când aceștia lucrează în ture.

 Studiul poate fi descărcat download pdf 3660827 1280aici


O prezentare succintă este disponibilădownload pdf 3660827 1280 aici.