logo proiect

antet

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

facebook

  
download pdf 3660827 1280

Analiza politicilor publice si evaluarea programelor in administratia publica

suport de curs elaborat de  Ministerul Educatiei descarca aici documentul

download pdf 3660827 1280

Cum să te implici în procesele de formulare a politicilor publice

ghid pentru organizaţiile neguvernamentale elaborat de Institutul pentru politici publice descarca aici documentul
download pdf 3660827 1280

Ghidul institutiilor administratiei publice pentru imbunatatirea procesului politicilor publice la nivel local

elaborat de Ministerul Administratiei si Internelor descarca aici documentul
download pdf 3660827 1280

Ghidul cetățeanului privind elaborarea și implementarea unei politici publice locale

elaborat de  Centrul de Excelenta Academica si Institutul pentru Democratie descarca aici documentul
download pdf 3660827 1280

Introducere in analiza politicilor publice

elaborat de Adrian Miroiu descarca aici documentul
download pdf 3660827 1280

Manual pentru elaborarea propunerii de politici publice

elaborat de Secretariatul General al Guvernului descarca aici documentul
download pdf 3660827 1280

Manual de politici publice

elaborat de Institutul pentru politici publice descarca aici documentul
download pdf 3660827 1280

Material de formare Politici publice ANFP

Suport de curs elaborat de Agentia Nationala a a Functionarilor Publici descarca aici documentul