logo proiect

antet

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

facebook

rawpixel 1055781 unsplash 300px

Consultare publică

HG nr. 523/2016 - modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin HG nr. 775/2005


HOTARARE nr. 561 din 10 mai 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii


HOTĂRÂRE Nr. 1226 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării


HOTĂRÂRE Nr. 1361 din 27 septembrie 2006 privind conținutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 843 din 12 octombrie 2006


HOTĂRÂRE Nr. 870 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale


HOTĂRÂRE Nr. 775 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central


Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*actualizata*) privind transparenţa decizională în administraţia publică (actualizată până la data de 13 decembrie 2010*)


Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata 2010 


rawpixel 1055781 unsplash 300px

Educație timpurie

HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara


Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor